ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งการ์ดเรล ซอยจากสามแยกไปบ้านนายรอง หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง