กิจกรรม : คาราวานเสริมสร้างเด็ก

กิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสมอง

กิจกรรมทำอาหารบำรุงสมอง

กิจกรรมศิลปะ/ภาษาสื่อพัฒนาการ/ดนตรีและเพลงเสริมสมอง

เทคนิควิธีการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัยให้กระตุ้นพัฒนาการสมอง

เตรียมความพร้อมครอบครัว

บรรยายพิเศษ เรื่อง การเลี้ยงดูเด็กให้ดี เก่ง และมีความสุข

ผู้ปกครองและเด็กมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

ผู้ปกครองและเด็กได้ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

บรรดาแขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. มาร่วมพิธีเปิด

ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย

ผอ.โรงเรียนอนุบาลหัวหิน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะเภา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
รายละเอียด :
    วันที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. นายสมพิศ คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก ซึ่งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม คือ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน โรงเรียนบ้านหนองตะเภา โรงเรียนบ้านหนองเหียง โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองซอ โรงเรียนบ้านหนองคร้า โรงเรียนบ้านห้วยมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้จากกิจกรรมไปปฏิบัติได้และโรงเรียนทุกแห่งที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กต่อไป โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนละ 10 ครอบครัว หัวข้อกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ การบรรยายเรื่อง เลี้ยงลูกอย่างไรให้ดี เก่ง และมีความสูข ฐานกิจกรรมภาคปฏิบัติ เรื่อง อาหารบำรุงสมอง ดนตรีและเพลงบำรุงสมอง เล่านิทานอย่างไรให้กระตุ้นสมอง ของเล่นมีประโยชน์กับเด็กอย่างไร วิธีออกกำลังเสริมสร้างสมอง ศิลปะ/ภาษาสื่อพัฒนาการ ซึ่งการดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543    อ่าน 469 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**