ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 868
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ อปพร. คันสีส้ม ยื่ห้อมิตซูบิชิหมายเลขครุภัณฑ์ 006-48-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ปข ๘๑-๖๔๔๕ จำนวน ๓ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ห้องคณะผู้บริหาร,ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ห้องรับรองประชาชนและห้องตรวจสอบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2567
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ อปพร. คันสีส้ม ยื่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-48-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2567
ซื้อผ้าประดับและกรอบใส่รูป จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๐๒๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๖๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ชุดไมค์ประชุมไร้สายพร้อมชุดระบบควบคุมแลอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567