ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 703
หัวข้อวันที่ประกาศ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๖ ศูนย์8 ธันวาคม 2566
จ้างบำรุงและซ่อมแซมโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 70 ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2566
จ้างจะจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กข-7462 ประจวบคีรีขันธ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ธันวาคม 2566
จ้างจะจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กข-7462 ประจวบคีรีขันธ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กข-7462 ประจวบคีรีขันธ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มาสด้า หมายเลขทะเบียน กข-7462 ประจวบคีรีขันธ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2566
จ้างจัดจ้างเหมารถแบคโฮร ขนาด PC120 แขนยาวรวม 8 ม. จำนวน 1 คัน ในการขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์และวัชพืชกีดขวางทางน้ำ บริเวณหมู่ 15 ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2566
จ้างจัดจ้างเหมาก่ออิฐฉาบปูนและเทพื้นคอนกรีต บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน อบต.หินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถังทรงแชมเปญ และถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้านมอญ-หนองเหียงล่าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน ตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 พฤศจิกายน 2566