ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-5 of 5 results.
ประกาศ เรื่อง รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
ประกาศ เรื่อง รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2563