แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
18 มิถุนายน 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2567ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2567จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 4 สายทาง ภายในตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิถุนายน 2567จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักษาราษฎร์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิถุนายน 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
24
เมื่อวาน
32
เดือนนี้
728
เดือนก่อน
980
ปีนี้
6,755
ปีก่อน
11,198