ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 15 results.
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่1
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่1