รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-5 of 6 results.
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
รายงานผลการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย NO Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564