รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-4 of 4 results.
รายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
รายงานผลการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย NO Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566