ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบเพิ่มเติม ปี 2565 ฉ.1)