ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง