ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2558

12 มกราคม 2558
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2558

ในวันที่ 26 มากราคม 2558 เวลา 10.00 น.  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง