โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

12 กันยายน 2561
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 สภาทนายความในพระราชูปถัมภ์ โดยสภาทนายความจังหวัดหัวหิน วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!