ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในเรื่องการชำระภาษีประเภทต่างๆที่ท้องถิ่นจัดเก็บ

6 พฤศจิกายน 2561
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในเรื่องการชำระภาษีประเภทต่างๆที่ท้องถิ่นจัดเก็บ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี และผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี โดยนายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร ผอ.กองคลัง และ พ.อ.อ.สนธยา บุบผาดา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
#งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หินเหล็กไฟ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!