โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความปรองดองบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

24 ธันวาคม 2561
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความปรองดองบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

จัดกิจกรรม ฟังธรรมเทศนาโดยโดยพระครูเกษมสุภาจาร เจ้าอาวาสวัดหนองยายอ่วม วันที่ 7 ธ.ค. 61

และจัดการแข่งขันกีฬาภายในองค์กร ในวันที่ 12 ธ.ค. และ วันที่ 19-21 ธ.ค. 61

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!