กิจกรรมการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา 2019 โควิด-19 โครงการ “3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน”

18 มิถุนายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา 2019 โควิด-19 โครงการ “3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน”

คุณพูสิทธิ์ สว่างจิตต์ ผู้จัดการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , คุณสุกัญญา แก้วพรายตา หัวหน้างานการขายและการตลาด ของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบถุงมือยาง , แอลกอฮอล์ ,หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคแพร่ระบาด ของไวรัส-19 สำหรับพนักงานเก็บและขนขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการ “3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน” โดยแคมเปญ “3BB ไม่ทิ้งคุณ” โดยมี คุณนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ,คุณจักริน พ่วงดี หัวหน้าสำนักปลัด ,คุณทวีศักด์ อุดมวิชชากร ผู้อำนวยการกองคลัง, คุณพงศักดิ์ นาคโต ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , คุณศุภิสรา สิงหเสนี นิติกร และพนักงานกองสาธารณสุขฯ ,
ร่วมรับมอบ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!