โครงการจัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

17 มกราคม 2562
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ  ได้รวมกับส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริมการออกกำลังกายฯลฯ  โดยได้จัดโครงการในวันที่ 14-16 มกราคม 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง