โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและ ปรับภูมิทัศน์

31 กรกฎาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

*****โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน*****
กิจกรรมจิตอาสาวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นำโดย นายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟและเจ้าหน้าที่ ได้พัฒนาทำความสะอาดและ
ปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางตั้งแต่บริเวณสี่แยกไฟแดง หนองตะเภา ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!