โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท“โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2563

31 มีนาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท“โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2563

มีการฝึกอบรมอาชีพต่างๆรวมถึงการดูแลสุขภาพผู้สู.อายุ ให้กับกลุ่มนักเรียนผู้สู.อายุ ในตำบลหินเหล็กไฟ ทั้งหมด 5 กิจกรรม 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!