แจกเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 400 ถุง

15 พฤษภาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลหินเหล็กไฟ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนทั้งสิ้น  400  ราย  เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปิดประเทศ ทำให้ไม่มีรายได้ มาจุนเจือครอบครัว  ในบางรายได้ถูกเลิกว่าจ้าง ตกงาน โดยเฉพาะครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งโดยปกติไม่สามารถทำงานหารายได้ให้ครอบครัวได้อยู่แล้ว เมื่อสมาชิกในครอบครัวมาถูกเลิกจ้างงาน ทำให้ครอบครัวมีความลำบากเพิ่มมากขึ้นจากเดิม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!