โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ

23 มีนาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง