โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดหนองคร้า ตำบลหินเหล็กไฟ

18 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดหนองคร้า ตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 
นำโดย นายก รองนายก ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดหนองคร้า
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเพื่อความสามัคคี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!