กิจกรรมงานสงกรานต์ประเพณีไทย 2565

18 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมงานสงกรานต์ประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
โดยมี ข้าราชการ พนักงาน อบต.หินเหล็กไฟ ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้บริหาร กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดปี 2565 แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!