โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดหนองซอ ตำบลหินเหล็กไฟ

18 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดหนองซอ ตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
นำโดย นายกสมพิศ คุ้มครอง รองนายก ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดหนองซอ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเพื่อความสามัคคี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!