พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2565

12 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และได้อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากมณฑลพิธีแห่รอบอุโบสถ วัดห้วยสามพันนาม และประกอบถวายพิธีเทียนพรรษาพระราชทาน ณ อุโบสถวัดห้วยสามพันนาม
โดยมีนายสมพิศ คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รองนายก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพระราชทานเป็นจำนวนมาก

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!