เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ" ประจำปี 2565

4 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ร่วมกับเครือข่าย ทสม.อำเภอหัวหิน ถ่ายทำผลงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอเผยแพร่ผลงาน "เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ" ประจำปี 2565

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!