กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเสนาสนะร่วมกับศาสนสถานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จับคู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

11 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!