ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ยากไร้ บ้านหนองเสือดำ หมู่ที่ 8 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน

13 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมคณะกิ่งกาชาดหัวหิน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟร่วมกับ รพ.สต.หินเหล็กไฟ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ยากไร้ บ้านหนองเสือดำ หมู่ที่ 8 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!