กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

14 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมพิศ คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และประชาชนตำบลหินเหล็กไฟ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง ณ ธนาคารขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!