ครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอุตสหกรรมในครอบครัวหลักสูตร (ทำเสื้อยืดมัดย้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

20 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายสมพิศ คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มอบนางสาวจำนงค์ พานพ่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอุตสหกรรมในครอบครัวหลักสูตร (ทำเสื้อยืดมัดย้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!