โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำปี 2566

16 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยท่านนายกสมพิศ คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำปี 2566 ณ สนามวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จำนวน 16 ทีม , ตะกร้อ จำนวน 8 ทีม, เปตองชาย จำนวน 12 ทีม, เปตองหญิง จำนวน 8 ทีม เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ลดความตึงเครียด และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และที่สำคัญก่อให้เกิดพลังแห่งมวลชนซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!