เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

12 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
นายสมพิศ คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้มอบหมายให้ นายตรีธวัฒน์ สุขศรีปพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมราชภักดิ์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!