กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างร่างกายแข็งแรง

20 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!