โครงการ " อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566

29 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 นายสมพิศ คุ้มครอง นายก อบต.หินเหล็กไฟ ร่วมกับ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน กิ่งกาดชาดอำเภอหัวหิน กำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.หินเหล็กไฟ และส่วนราชการ ร่วมโครงการ " อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองคร้า หมู่ที่ 5 ตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมมอบถุงยังชีพ/สิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!