ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

10 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!