ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (นักจัดการงานทั่วไป)

17 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!