คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

23 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!