ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

6 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสบสิทธิ และสามารถเพิ่มชื่อ และถอนชื่อได้ ณ. สำนักงานทะเบียนอำเภอหัวหิน
ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่
1.องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
2.ศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านหนองนกน้อย หมู่ที่ 3
3.ที่ว่าการอำเภอหัวหิน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง