ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เขตเลือกตั้งที่ 3 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

1 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!