ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไป อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ กลางหมู่บ้านหนองนกน้อย หมู่ที่ 3

4 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง