ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เขตเลือกตั้งที่ 3 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

4 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เขตเลือกตั้งที่ 3 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ของเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน