ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต" ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

12 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต" องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง