กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

10 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 สำนักปลัด ร่วมกับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ณ.ลานอเนกประสงค์ (โรงจอดรถ) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณ๊ไทยและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง