ประกาศ เรื่องขยายเวลาการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ

31 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง