ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ

16 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง