ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้านป้าชูถึงสระจ่าสำเนียง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา

9 เมษายน 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง