รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 6-10 of 11 results.
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบต.หินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบต.หินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม 2559- มีนาคม 2560 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560