วันที่ประกาศหัวข้อ
12 เมษายน 2567ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้านป้าชูถึงสระจ่าสำเนียง หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เมษายน 2567ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง