หัวข้อวันที่ประกาศ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๖ ศูนย์8 ธันวาคม 2566
จ้างบำรุงและซ่อมแซมโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 70 ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2566
จ้างจะจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กข-7462 ประจวบคีรีขันธ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ธันวาคม 2566
จ้างจะจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กข-7462 ประจวบคีรีขันธ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กข-7462 ประจวบคีรีขันธ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566