แผนอัตรากำลัง

Displaying 11-15 of 15 results.
ประกาศ กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ 2561-2563
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ประจำปี 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุงที่ ๔)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557)